דמי השתתפות 

עלות הקורס (העלות כוללת את דמי הרישום):
לנרשמות עד ה- 8.12.2015 - 600 ש"ח בלבד
לנרשמות לאחר מכן - 672 ש"ח בלבד. 

 

אנא הקפידו לכתוב את שמכן במהלך התשלום. 

 

דמי הרישום לקורס הם 140 ש"ח שלא יוחזרו במקרה ובוטלה ההרשמה פחות משבוע לפני תחילת הקורס.